top of page

עתיד שוק העבודה (בעידן הבינה המלאכותית)

הבינה המלאכותית כאן וכבר מזעזעת תחומים רבים בשוק העבודה, בעתיד תשנה את הפנים של השוק העבודה בהרבה מובנים נוספים. זה יוצר אתגרים חדשים, אך גם הזדמנויות חדשות וידרשו יכולות מגוונות כדי לשרוד בעולם המתהווה.

הבינה המלאכותית כאן וכבר מזעזעת תחומים רבים בשוק העבודה, בעתיד תשנה את הפנים של השוק העבודה בהרבה מובנים נוספים. זה יוצר אתגרים חדשים, אך גם הזדמנויות חדשות וידרשו יכולות מגוונות כדי לשרוד בעולם המתהווה.


חלק לא מבוטל מהכישורים הנדרשים לשוק העבודה של המאה 21 משתנים תוך קריאת השורות האלו. ההרצאה תתמקד באותם אזורים וכישורים בהם בני אדם עדיין טובים מהבינה המלאכותית ומדוע כדאי לחברות וארוגנים להשקיע שם את ההכשרות וההדרכות ולא רק בכלים טכנולוגים. מפגש מרתק על עולם משתנה, שבני אדם עדיין יכולים להיות רלוונטים.


מהן האפשרויות העומדות בפני ארגונים?

מה המקום של יצירתיות וחדשנות בהיערכות לעתיד?

איך אפשר לממש את הפוטנציאל של העובדים לטובת הארגון בצורה טובה יותר?

ושאלות נוספות שכל ארגון חייב לשאול את עצמו.

עתיד שוק העבודה (בעידן הבינה המלאכותית)

למי ולמה מתאימה ההרצאה?

👈🏻 הנהלה בכירה/קצונה בכירה

👈🏻 מנהלים/קצינים

👈🏻 קובעי מדיניות

👈🏻 משאבי אנוש

👈🏻 אנשי חינוך

מה בהרצאה?

✔️ המלצות מה ניתן לעשות מחר לגיוס עובדים

✔️ תובנות לתוכניות שימור טאלנט בארגון

✔️ המקום של יצירתיות במרחב העבודה

✔️ הבנה על אתגרי המחר בשוק העבודה

תכתבו לנו, נשמח להכיר!

bottom of page