top of page

לחשוב כמו בובספוג

הרצאה אינטראקטיבית המספקת הצצה מרתקת לעולם של חשיבה יצירתית וחדשנות ניהולית.

אבל אם אתם בוגרי מערכת החינוך ככל הנראה שרמת היצירתיות שלכם שואפת לאפס. אם התקדמתם לתואר אקדמאי – מזל טוב, רמת היצירתיות שלכם היא באזור ה 2%. אז בעולם שבו כולם מדברים על ״יצירתיות״ ועל הצורך להיות יותר ״חדשניים״, מה זה בכלל אומר? ואיך מגשרים על הפער? 


✔️ למה מערכת החינוך הורסת לנו את היצירתיות? 

✔️ ולמה מקומות העבודה חייבים לשקם אותה? 

✔️ איזה כלים פשוטים אפשר ליישם כדי לעודד יצירתיות? 

✔️ מהם אוייביה של החדשנות? 

✔️ ואיך כל זה קשור למסיבת פיג׳מות לילית במשרד?

בעולם העבודה של היום היצירתיות והחדשנות מהווה צורך קיומי וחלק אינטגרלי מהותי להצלחה.