top of page
  • Gavin Suss

מתוך ההקדמה לספר - יצירתיות זה כל העניין

מערכת החינוך נמצאת בתקופה הכי מאתגרת ומורכבת שלה מאז ומעולם. השינויים הטכנולוגיים לצד האי־ודאות מה צופן העתיד דורשים אסטרטגיה וחשיבה אחרת, ואחרת כוונתי למשהו שונה מאוד ויצירתי. מקצועות ההוראה, שיטות ההוראה ובחינות הבגרות )שיטות ההערכה( במתכונתם הנוכחית כבר לא רלוונטיים ולא תואמים את אתגרי ומקצועות העתיד. ארגז הכלים שיידרש מִבּוגר תיכון בעתיד הקרוב והרחוק כאחד יהיה שונה בתכלית מזה הנדרש מבוגר תיכון כיום. ברם מערכת החינוך )להוציא כמה מיזמים חשובים( מתנהלת כתמול־שלשום, או כפי שכתוב בספר קהלת: "מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיֵּעשה ואין כל חדש תחת השמש." המצב לא חייב להיות כך. רק לפני כמה שבועות חזרתי מסיור מרתק בבית ספר חדשני בארצות הברית בשם High Tech High . מה שהתחיל בבית ספר בודד בשנת 2000 גדל לרשת של שלושה־עשר בתי ספר עם אלפי תלמידים מכל הגילים הנהנים ממסגרת לימודים המושתתת על ערכים ושיטות שונות בעיצוב רלוונטי ומותאם למאה הנוכחית. ארבעה עקרונות מנחים את הרשת: שוויון, התאמה אישית, עבודה אותנטית ועיצוב שיתופי. נפגשתי עם מנכ"ל הרשת ועם בכירי בית הספר, למדתי והשתכנעתי: אפשר לעשות חינוך אחר, חינוך מותאם ורלוונטי לעולם משתנה וחדשני. אגב, זה שנים נעשה ניסיון בכמה רשויות בישראל ליישם מודל זה, אבל מיזם מוצלח לא מעיד על מצב המערכת. כיום בישראל, באירופה וברחבי העולם בתי הספר נוטים לתגמל את התלמידים על מציאת התשובה הנכונה יותר מאשר על מקוריות, גמישות, סקרנות והתמודדות מוצלחת עם הבלתי נודע. מצב זה בלתי נסבל, מטריד ואפילו מסוכן, שכן אתגרי המחר בתעשייה, במסחר, בעולם הפיננסי ובחיים בכלל שונים בתכלית ממה שנהיר ומוכר כיום. בשיר "העתיד" כהן שר "ראיתי את העתיד וזה רצח..." – אם לא יהיה שינוי דרמטי ומהיר, חינוך ילדינו בעתיד והערך שיביאו למשק יהיו "רצח". הם לא יוכלו ליצור ערך ולהיות רלוונטיים למשק העתידי. המצב לא ישתפר מעצמו ולכן המנהיגות הרגולטורית והמנהיגות האקדמית חייבות להוביל מהפכה ולהתאים את המערכת לצורכי המשק והתעשייה. נדרש שינוי גדול ומקיף בתמיכת כל הגורמים כולם: מנהלים, מורים, אנשי חינוך, הורים וכמובן פוליטיקאים. הפרופסור שלמה שרן שהייתה לי הזכות להיות סטודנט שלו נתן לי לקרוא ספר שכתב בשנת 1999 בשם "בית הספר החדשני". בספר חשוב זה שרן, חנה שחר ותמר לוין פורשׂים את משנתם איך בית הספר החדשני צריך להיראות, וטוענים בצדק שהידע שנצבר במחקר והניסיון בחינוך הציבורי מובילים למסקנה ברורה אחת: יש צורך חיוני לעצב מחדש את בתי הספר העל־יסודיים. לזה אוסיף שכיום, בשנת 2018 , השינוי חייב לכלול את כל מרכיבי מערכת החינוך. אני מניח שהכול מסכימים – הורים, מנהלים, מחנכים וקובעי מדיניות – שבתי הספר טעונים שיפור גדול, ולא מפני שהם לא טובים ביסודם, אלא משום שהתקופה השתנתה, הצרכים שונים ובוגר עתידי זקוק לארגז כלים אחר. השיטה חייבת להשתנות ולהתאים את עצמה למאה ה־ 21 ולצרכים המשתנים של התעשייה והמשק.

.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

נגיף הקרונה משגע את העולם וגורם לשינויים שעד לפני חודש תסריטאי הוליווד לא היו חולמים עליו: שיתוק ענף התעופה, סגר על כל תושבי איטליה, סגירת בתי ספר ובידוד המוני של מיליוני אזרחים. כמו כן, נוכח המשבר שו

bottom of page