top of page
  • Gavin Suss

פסח ושאלות


ליל הסדר מאחורינו אבל כדי לזכור כל השנה...בערב חג יהודים יושבים סביב שולחן החג וקוראים בהגדה של פסח. “כנגד ארבעה בנים דברה התורה, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. מעניין מדוע בחרה ההגדה בזה שאינו יודע לשאול.

הקושיות הן חלק חשוב בהגדה. ואת מי מחנכים לשאול שאלות בליל הסדר את הילד הקטן. ומה הוא שואל? "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?" על אף שכולם יודעים את התשובה עדיין שואלים את השאלה למה? כי ההגדה של פסח היא סיפור שאב המשפחה מספר לילדיו, על היציאה מעבדות לחירות, ובסיפור הנפלא הזה יש מסרים חשובים כמו ללמוד לשאול שאלות. לדעת לשאול שאלות זה כלי יעיל וחשוב לחיים לשאול שאלות זה סוג של פרואקטיביות: לקחת את היוזמה ואת ההובלה יזמים מוצלחים שואלים הרבה שאלות, כאלו שנשאלו כבר וכאלו שמעולם לא נשאלו. זִכרו את זה

2 views0 comments

Recent Posts

See All

נגיף הקרונה משגע את העולם וגורם לשינויים שעד לפני חודש תסריטאי הוליווד לא היו חולמים עליו: שיתוק ענף התעופה, סגר על כל תושבי איטליה, סגירת בתי ספר ובידוד המוני של מיליוני אזרחים. כמו כן, נוכח המשבר שו

bottom of page